ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวโคราชนับพันทำบุญตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
วันที่ 22 ก.ค. 57 เวลา 08.00 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลตรีไชยพร รัตแพทย์ หัวหน้าศูนย์ปรองดองฯ กองทัพภาคที่ 2 อดีตแกนนำมวลชนต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานับพั ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 26/08/2014
โคราชเปิดศูนย์ดำรงธรรมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
วันที่ 1 ส.ค. 57 เวลา 11.30 น นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาและประสานงานการแก้ไข ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 26/08/2014
เปิดบริการเว็บไซต์ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
เริ่มทดสอบ วันที่ 20 มกราคม 2557  ...
ดูรายละเอียด...
Post Date: 20 มกราคม 2557

หัวข้อทั้งหมด...หนังสือราชการ

ดสอบออกหนังสือรายการ ... |  2014-08-18
555 ... |  2014-05-26

หัวข้อทั้งหมด...

กลุ่มงานปกครอง
an image

...

กลุ่มงานความมั่นคง
an image

...

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
an image

...

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครราชสีมา

                                             “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน.”


ปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
นายประภาส รักษาทรัพย์
ข้อมูลพื้นฐาน